Podwieszanie elementów

Do wykonania usługi niezbędne jest załączenie do zamówienia:

  • rysunku przekroju stoiska,
  • rzutu stoiska z naniesionymi punktami (zwymiarowanymi X,Y), w których mają być opuszczone linki,
  • orientacji stoiska względem stoisk sąsiednich (obrysy i numery stoisk).

 

[ Back ]