Przyłącza sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest dostarczane z sieci w pawilonach 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8 i 8A w wielkościach:

  • 200 l na minutę
  • 600 l na minutę
  • 1000 l na minutę


[ Back ]