Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Z ZAKRESU TARGOWYCH USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

Jaka jest przepustowość łącza do Internetu?

Przyłącza dla komputerów wystawców włączane są do sieci komputerowej wystawców. Sieć ta przyłączona jest do Internetu dwoma łączami o przepustowość 20 Mb/s każdy. Łącza te prowadzą do dwóch niezależnych operatorów. Dostępna przepustowość jest współdzielona przez wszystkich przyłączonych wystawców. Pojedyncze przyłącze nie ma określonej gwarantowanej przepustowości. W praktyce przepustowość dostępna dla jednego wystawcy nie jest gorsza niż 4 Mb/s.

Czy istnieje możliwość gwarancji jakości usług (QoS)?

Tak, zgodnie z formularzem zamówień usług technicznych UT, MTP może gwarancję przepustowości na poziomie 4Mb/s lub większej. Potrzebę taką należy zgłosić na jeden tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jakie są wymagania sprzętowe dla komputera, aby podłączyć się do Internetu?

Przyłącze do Internetu realizowane jest w standardzie FastEthernet (100BaseTX). Do stoiska wystawcy doprowadzany jest jeden przewód UTP zakończony wtyczką RJ45. Aby podłączyć komputer do sieci, musi on być wyposażony w kartę sieciową Ethernet (lub FastEthernet, lub GigabitEthernet), określaną czasem jako gniazdo LAN.

Jakie są wymagania odnośnie konfiguracji ustawień sieciowych komputera, aby podłączyć się do Internetu?

Aby uzyskać połączenie z Internetem wymagane są odpowiednie ustawienia w konfiguracji systemu operacyjnego komputera. Dotyczy to adresu IP, należy ustawić automatyczne uzyskiwanie adresu IP oraz serwera DNS. Przydzielany adres IP należy do puli prywatnej (adres z sieci 10.0.0.0). Komunikacja z Internetem odbywa się dzięki dynamicznej translacji adresów (NAT/PAT). Drugim elementem jest konieczność wyłączenia usługi uwierzytelniania sieciowego (wg protokołu IEEE 802.1x). Sprawia to, że korzystanie z Internetu jest anonimowe, nie jest konieczne podawanie identyfikatora użytkownika oraz hasła, nie ma serwera identyfikującego użytkowników. Dodatkowo Wystawcy może zostać przydzielona publiczna podsieć adresów IP (dodatkowa usługa techniczna, zamawiana poprzez formularz UT) na takich samych zasadach jak w przypadku prywatnej adresacji (automatyczne przydzielanie poprzez serwer DHCP).

Jakie są wymagania odnośnie konfiguracji serwera Proxy?

MTP nie zabrania korzystania z serwerów Proxy. Należy jednak zwrócić uwagę na skonfigurowany adres serwera Proxy, musi on być a puli adresów publicznych (w innym przypadku nie będzie działał prawidłowo).

Jakie są uwarunkowania związane z bezpieczeństwem?

Osoby korzystające z usługi dostępu do sieci robią to na własne ryzyko. MTP nie odpowiada za ewentualne problemy wynikające z użytkowania sieci.

W przypadku naruszania przez Wystawcę zasad bezpiecznego korzystania z dostępu do sieci komputerowej MTP ma prawo do zawieszenia połączenia.(link do regulaminu)

Jaki jest obszar działania sieci wystawców ?

Zasięg sieci wystawców obejmuje powierzchnie wystawiennicze we wszystkich pawilonach wystawienniczych oraz we wszystkich salach konferencyjnych. Przyłącze może też zostać zrealizowane na teranie otwartym – w tym przypadku konieczna jest konsultacja z obsługa techniczną MTP – Sekcja Obsługi Wydarzeń.

W jakim miejscu zostanie wykonanie przyłącze?

Wystawca zainteresowany uzyskaniem dostępu do Internetu zobowiązany jest umieścić na planie zabudowy stoiska informację na temat miejsca doprowadzenia przyłącza. Plan ten należy dołączyć do formularza UT. W przypadku braku informacji o miejscu wyprowadzenia przyłącza, przewód UTP zakończony wtyczką RJ45 zostanie doprowadzony na zaplecze stoiska lub przy jego tylnej ściance. W miejscu wyprowadzenia przewód ten będzie miał dodatkowy zapas o długości 3-5 metrów.

Czy można podłączyć więcej niż jeden komputer do jednego przyłącza?

Tak, można. W tym celu niezbędne jest mówiąc obrazowo „powielenie sygnału” za pomocą urządzenia sieciowego typu koncentrator (ang. hub) lub przełącznik (ang. switch) o odpowiedniej liczbie portów. Do portów tych podłączamy przewód (wtyczkę RJ45) targowego przyłącza do Internetu oraz wszystkie przewody prowadzące do podłączanych komputerów. Należy zwrócić uwagę czy podłączone urządzenie sieciowe obsługuje protokół STP, jeżeli tak to należy tę funkcjonalność wyłączyć. Urządzenie sieciowe może wynająć od MTP (formularz zamówienia UT) lub zabrać swoje. Dostawa i instalacja kabli łączących komputery z urządzeniem nie wchodzi w zakres zamówienia „przyłącze do Internetu” i pozostaje po stronie Wystawcy. Inną formą podłączenia do Internetu większej ilości komputerów na stoisku jest zwiększenie ilości zamówionych przez Wystawcę przyłączy. W trosce o bezpieczeństwo Wystawców ograniczamy liczbę możliwych komputerów podłączonych do jednego przyłącza do 8 adresów MAC. Jeżeli Wystawca ma większe wymagania to należy zgłosić taką potrzebę jeden tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Czy realizowane są specyficzne wymagania Wystawców?

W zależności od potrzeb Wystawcy możliwa jest zmiana standardowej konfiguracji przyłącza. Oferowane są następujące usługi:

  • przydzielenie publicznego adresu IP
  • łącze o gwarantowanej przepustowości (min. 4Mb/s)
  • wydzielenie chronionej sieci wirtualnej (VLAN) dla wystawcy (ruch pomiędzy VLAN'ami jest blokowany, co uniemożliwia pozostałym użytkownikom dostęp do chronionych zasobów)

Zmiana standardowej konfiguracji przyłącza realizowana jest jedynie na podstawie złożonego zamówienia na formularzu UT (dostępny stronach www danej imprezy targowej oraz na stronie tech.mtp.pl).

Jak uzyskać dodatkowe informacje techniczne związane z usługami IT?

Informacje dotyczące przyłącza do Internetu znajdują się na naszych stronach internetowych pod adresem tech.mtp.pl , dostępny jest także serwis w języku angielskim pod adresem tech.mtp.pl/en.

W przypadku dodatkowych pytań pomocą służy sekcja Targowych Usług Technicznych:

TARGOWE USŁUGI TECHNICZNE
Gmach Administracj, parter (Wejście od ul. Glogowskiej, jak i z terenu MTP)
Tel. +48 61 869 2333
Fax +48 61 869 2330
e-mail: techat mtp.pl

Czy cena za wykonanie przyłącza do Internetu jest cena ostateczną?

Tak. Jest to cena za montaż przyłącza, nie zależna od czasu uruchomienia i czasu użytkowania.

Czy cena za wykonanie przyłącza telefonicznego z aparatem telefonicznym lub telefaksowym jest ceną ostateczną?

Nie. Po zakończeniu imprezy Wystawca obciążany jest dodatkowo za przeprowadzone połączenia. Naliczane są one wg taryfy standardowej Netii S.A.

Czy podłączając swój aparat telefoniczny lub telefaks przyłącze do sieci telefonicznej będzie tańsze?

Nie. Dostarczamy kompleksową usługę zawierającą przyłącze oraz urządzenie.

Jak złożyć zamówienie na przyłącze do Internetu oraz inne usługi teleinformatyczne?

Zamówienie należy składać na formularzu UT (dostępny stronach www danej imprezy targowej oraz na stronie tech.mtp.pl).

Wypełniony formularz proszę przesłać faksem - pod numer +48 61 869 2330 - najpóźniej jeden tydzień przez rozpoczęciem wydarzenia.

[ Back ]