Przyłącza elektryczne

niezbędne do podłączenia urządzeń i oświetlenia stoiska, wykonywane przez pracowników MTP.

Uwaga:

1. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30 mA oraz wyposażyć w wyłącznik główny.
2. Ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy targów zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

[ Back ]